satu detik sepuluh rebah

Maksud: Seorang yang disindir, semua yang hadir turut tersinggung

berkongsi