satu pintu kalau tertutup, sepuluh pintu lagi terbuka

Maksud: Jika kita mempunyai banyak kemahiran atau ilmu, kehilangan satu pekerjaaan banyak kerja yang lain boleh dibuat.

Contoh ayat: Mariana yang diberhentikan kerja itu bukan menjadi masalah kerana satu pintu kalau tertutup, sepuluh pintu lagi terbuka.

berkongsi