satu sangkar dua burung

Maksud: Dua orang perempuan memperebutkan seorang laki-laki

berkongsi