saudara daging

Maksud: Anak saudara yang jauh pertalianny

berkongsi