saudara belahan

Maksud: Saudara yang sama nenek moyang

berkongsi