saudara sekandung

Maksud: Adik-beradik yang seibu sebapa, saudara sejadi

berkongsi