sebelum sampai ke api, tentu bahangnya dulu terasa

Maksud: Bahaya besar yang akan berlaku biasanya didahului dengan tanda-tanda atau fenomenanya

berkongsi