sebelum tuarang panjang, buah sengkuang sebesar betis

Maksud: Sebelum ditimpa kesusahan tidak dapat seseorang itu memikirkan bagaimana kesusahan itu

berkongsi