sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain

Maksud: Tekun dan usaha tentu berjaya.

berkongsi