selisih faham

Maksud: Berlainan faham.

berkongsi