senapang pengantin

Maksud: Senapang berlaras dua

berkongsi