seperti air dalam talam

Maksud: dalam keadaan sentosa

berkongsi