seperti api dengan asap

Maksud: Hubungan yang tidak dapat dipisahkan

berkongsi