seperti api dalam sekam

Maksud: Perbuatan jahat atau rindu dendam yang tersembunyi.

berkongsi