seperti api di dalam sekam

Maksud: Perbuatan jahat yang tersembunyi

berkongsi