seperti ayam patuk anaknya

Maksud: Menghukum anak bukan bertujuan untuk menyeksa, tetapi untuk membaiki kelakuan si anak.

berkongsi