seperti beras lembap, dijual tak laku, ditanak tak mual

Maksud: Sesuatu yang tidak berharga (kurang baik)

berkongsi