seperti beranak besar hidung

Maksud: Orang yang gemar memperlihatkan barangnya yang baru

berkongsi