seperti bujuk lepas dari bubu

Maksud: Cepat menghilang

berkongsi