seperti buaya bertemu bangkai hanyut

Maksud: Orang tamak mendapat untung dengan mudah

berkongsi