seperti bulan dipagar bintang

Maksud: Secocok

berkongsi