seperti burung gagak pulang ke benua

Maksud: Walaupun telah keluar negeri, tetapi tidak berubah, keadaannya sama saja.

berkongsi