seperti delima merekah

Maksud: Perihal mulut serta gigi yang bagus

berkongsi