seperti dijilat lebai

Maksud: Habis sama sekali

berkongsi