seperti emas baru disepuh

Maksud: Keelokan seseorang perempuan.

berkongsi