seperti enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing

Maksud: Mementingkan diri sendiri, tidak bersepakat.

Contoh ayat: Setelah tiga hari bekalan air terputus, penduduk di taman itu bertolak-tolakan apbila melihat lori yang membekalkan air tiba. Sikap mereka itu seperti enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing.

berkongsi