seperti gajah dengan sengkelanya

Maksud: Sesuatu hal yang menyusahkan

berkongsi