seperti gemi berjodoh dengan ikan

Maksud: Sangat sesuai

berkongsi