seperti gergaji dua mata

Maksud: Seseorang yang mengambil kesempatan daripada pertelingkahan antara dua pihak.

berkongsi