seperti garuk dengan sisir

Maksud: Hal dua orang bersaudara yang berlainan sifat

berkongsi