seperti gerup dengan sisir

Maksud: Perihal dua orang yang sangat mesra pergaulannya (tidak boleh diceraikan)

berkongsi