seperti gula dalam mulut

Maksud: Pekerjaan yang sangat mudah; sesuatu yang sudah dikuasai.

berkongsi