seperti harimau menyorakkan kuku

Maksud: Orang berpengetahuan yang menyembunyikan pengetahuannya.

berkongsi