seperti harimau menyorokkan kuku

Maksud: Orang berpengetahuan yang menyembunyikan pengetahuannya

berkongsi