seperti hendak menepung tiada berberas

Maksud: Pekerjaan yang dibuat dengan tiada cukup syarat, jaranglah boleh menjadi sempurna

berkongsi