seperti janda belum berlaki

Maksud: Orang yang pesolek lagi pemalu

berkongsi