seperti itik mendengar guntur

Maksud: Mengharapkan keuntungan yang tidak tentu datang

berkongsi