seperti kapak menyelam beliung

Maksud: Orang yang terlebih malas disuruh mengarahkan orang yang malas bekerja

berkongsi