seperti kapak naik pemidangan

Maksud: Tidak kena pada tempatnya; tidak cukup persediaan kerja

berkongsi