seperti kapal tiga tiang

Maksud: Gaya gerak-geri seseorang perempuan yang menarik

berkongsi