seperti katak disimbah air

Maksud: Seseorang yang tidak dapat menjawab soalan yang dikemukakan.

berkongsi