seperti kera mendapat bunga

Maksud: Orang yang mendapat sesuatu barang, tetapi tidak tahu bagaimana hendak menggunakan barang itu.

berkongsi