seperti kura-kura hendak memanjat pohon kayu

Maksud: Kerja sia-sia

berkongsi