seperti kunyit dengan kapur

Maksud: Cepat mesra

berkongsi