seperti kura-kura telentang

Maksud: Sakit tenat

berkongsi