seperti limau masak seulas

Maksud: Mempunyai kelebihan daripada orang lain

berkongsi