seperti limau masam sebelah

Maksud: Hukuman atau pertimbangan yang kurang adil; berat sebelah.

berkongsi