seperti mati hidup balik

Maksud: Selamat daripada bahaya besar

berkongsi