seperti menarik rambut di dalam tepung; rambut jangan putus, tepung jangan berserak

Maksud: Apabila membuat kerja mesti berhati-hati dan adil

berkongsi