seperti menanti orang dahulu, mengejar orang kemudian

Maksud: Pekerjaan yang sia-sia

berkongsi